Panitia Telkom University IoT Competition 2018

Panitia Telkom University IoT Competition 2018

DIV. PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

 1. 6705160106 Ramon – D3TT 40-02 (PIC)
 2. 6705160094 Vito – D3TT 40-02
 3. 6705160143 Farid – D3TT 40-03
 4. 6705164039 Harnan – D3TT 40-03
 5. 6705174072 Andi Hendra Gunawan – D3TT 41-02
 6. 6705174084 Reyna Riskyafika – D3TT 41-02

DIV. ADMIN / PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

 1. 6705165168 Alda – D3TT 40-04 (PIC)
 2. 6705164147 Febryyanti Nawang Wulan – D3TT 40-03
 3. 6705170093 Indah Nur Arisa – D3TT 41-04
 4. 6705170008 Lutfiah Intan – D3TT 41-01

DIV. ACARA / PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

 1. 6705160040 Chuan Pratama – D3TT 40-04 (PIC)
 2. 6705164172 Muhammad Iqbal – D3TT 40-04
 3. 6705164021 Nabila Eka Oris Amalia – D3TT 40-01
 4. 6705164145 Irvan Aulia Rahman – D3TT 40-01
 5. 6705170031 Isna Nikmatul Farikha – D3TT 41-01
 6. 6705174040 Resy Indira Indah Purnama – D3TT 41-03
 7. 6705170058 Nicholas Teja Pratama – D3TT 41-04
 8. 6705164033 Dhika Nugroho (Mc) – D3TT 40-01
 9. 6705160077 Chaira (Mc) – D3TT 40-01

DIV. SPONSORSHIP / LO

 1. 6705164067 Adibah Alfasyanah – D3TT 40-03 (PIC)
 2. 6705164136 Mayang – D3TT 40-04
 3. 6705164069 Della – D3TT 40-01
 4. 6705160073 Riska – D3TT 40-01
 5. 6705160030 Ginanty – D3TT 40-02
 6. 6705160159 Wina Ayu Lestari – D3TT 40-03
 7. 6705170143 Lisnawati – D3TT 41-01
 8. 6705174002 Siti Nurul Muthiah – D3TT 41-01
 9. 6705170015 Afifah Safira – D3TT 41-04
 10. 6705160052 Siti Yaumil – D3TT 40-04
 11. 6705160125 Riski Fadil Hafis – D3TT 40-01
 12. 6705164173 Ahmad Ihsan – D3TT 40-01
 13. 6705161174 Asep Karyana – D3TT 40-02 (PIC SPONSORSHIP)
 14. 6705160043 Yusril – D3TT 40-03
 15. 6705164104 Amri – D3TT 40-04
 16. 6705171038 Muhammad Amirul `Ammar – D3TT 41-01
 17. 6705170006 Afif Humam Narestya – D3TT 41-02
 18. 6705174040 Yusuf Aji Sutopo – D3TT 41-03
 19. 6705164044 Imsal Yunus – D3TT 40-04
 20. 6705160035 A. Feri Anggriawan – D3TT 40-03

DIV. SPONSORSHIP / LOGISTIK

 1. 6705160121 Christoper Helmi – D3TT 40-01 (PIC)
 2. 6705160074 Bayu Prasetyo – D3TT 40-02
 3. 6705161105 Arfan Jacky P – D3TT 40-01
 4. 6705164042 Asril – D3TT 40-02
 5. 6705174027 Dendika Dwi Aulia Prayoga – D3TT 41-01
 6. 6705174097 Catur Pandoyo – D3TT 41-04

DIV. SPONSORSHIP / KONSUMSI

 1. 6705164107 Tasya Meidy Filantika – D3TT 40-03 (PIC)
 2. 6705160012 Fadhila Editya Ramadhani – D3TT 40-04
 3. 6705160001 Larasati Muslikhah Famarsari – D3TT 40-01
 4. 6705160092 Putri Sandika – D3TT 40-04
 5. 6705164061 Nandy Hadiansyah Putra Nugraha – D3TT 40-01
 6. 6705164104 Desriana Sari – D3TT 40-04
Translate »